6 thoughts on “Khách trọ đừng như vậy ~~Lam Bạch Sắc

  1. Truyện này có phải là phần tiếp hay ngoại truyện của “Khách quan không thể được” có nhân vật chính là Hồ Nhất Hạ, Chiêm Diệc Dương không bạn?
    Mình thấy tên giống nhau mà nội dung khác nhau quá.

  2. Hi Thaobo & ngocNTTD, sorry vì phản hồi trễ với các bạn, dạo này tớ bận ứa nên nàng ghé vô diendanlequydon.com đọc đi nhé ^^, các chap sau co ban huongbb làm tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s